NEWS最新消息

2022/06/09 謝謝經濟日報的報導-HOBART ER4943鋁合金銲材


             111/06/3  (星期五) A11 第12頁 
           
          謝謝經濟日報李福忠記者的採訪及報導
           
          幫助我們推廣可鑄鋁的HOBART ER4943鋁合金銲材
           
          我們會繼續提供客戶更多元的選擇與最新訊息!